Programy szkoleń


Szkolenia pierwszego stopnia
Zasdy wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości:


Szkolenie wstępne

Szkolenie okresowe

Szkolenia drugiego stopnia
Zasdy wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości technikami alpinistycznymi:


Szkolenie wstępne (PTA)