Szkolenia GWO

szkolenia GWO

 

Szkolenia wg standardu GWO to międzynarodowy system szkolenia kierowany do techników związanych z elektrowniami wiatrowymi. System został stworzony przez międzynarodową organizację GLOBAL WIND ORGANIZATION zrzeszającą producentów i operatorów turbin wiatrowych na całym świecie.

Celem opracowania standardów szkoleniowych jest unifikacja wiedzy i umiejętności oraz zaznajomienie techników z zagrożeniami na jakie mogą być narażeni w pracy.

Szkolenia wg systemu GWO organizowane mogą być tylko przez certyfikowane ośrodki szkoleniowe.

Informacje o aktualności i poziomie wyszkolenia każdego z techników gromadzone są w dostępnej przez Internet, międzynarodowej bazie danych GWO WINDA, gdzie każdy technik posiada swój profil i indywidualny numer WINDA ID (więcej o systemie WINDA).

ASSECURO jest akredytowanym i certyfikowanym przez Lloyd’s Register dostawcą szkoleń GWO w zakresie podstawowym BASIC SAFETY TRAINING (BST, BST-R) oraz rozszerzonym ADVANCE RESCUE TRANING (ART, ART-R).

Zgodnie z akredytacją szkolenia prowadzimy:

 • w naszym nowoczesnym i dedykowanym kursom Centrum Szkoleniowym w Łazach pod Warszawą - zajęcia odbywają się na poligonie znajdującym się w ogrzewanej hali o powierzchni 400 m i wysokości 12 m, oraz na 22 m wieży szkoleniowej;
 • w terenie, na turbinie wiatrowej - w miejscu wskazanym przez Klienta.

BASIC SAFETY TRAINING (BST, BST-R)

Basic Safety Training (BST) to szkolenia dające podstawę do bezpiecznej pracy na turbinach wiatrowych, które organizowane są w dwóch wariantach:

 • GWO onshore – szkolenie składające się z 4 modułów dla techników wykonujących pracę na turbinach zlokalizowanych na lądzie,
 • GWO offshore – szkolenie składające się z 5 modułów dla techników wykonujących pracę na turbinach zlokalizowanych dodatkowo na morzu.

Realizacja szkoleń możliwa jest w pakiecie lub każdy z modułów osobno: 

 • WAH - Work at Heights - Praca na wysokości
 • FA - First Aid - Pierwsza pomoc
 • FAW - Fire Aweraness - Ochrona przeciwpożarowa
 • MH - Manual Handing - Ręczne prace transportowe
 • SS - Sea Survival - Przetrwanie na morzu

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z przewagą ćwiczeń praktycznych realizowanych wg scenariuszy.

Miejsce realizacji: Centrum Szkoleniowe ASSECURO w Łazach pod Warszawą lub w terenie u Klienta.

Po zaliczeniu szkolenia uczestnik otrzymuje: certyfikat w formie papierowej i karty plastikowej, a ASSECURO dokonuje zapisów o szkoleniu w profilu GWO WINDA kursanta.

Szczegółowe informacje o szkoleniach GWO dostępne są w publikacji: Katalog Szkoleń GWO lub w Kalendarzu szkoleń

ADVANCE RESCUE TRAINING (ART, ART-R)

Celem  modułów ART jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań ratowniczych zespołowych jak i przez pojedynczego ratownika w całym środowisku turbiny wiatrowej przy użyciu standardowego sprzętu ratowniczego oraz metod i technik wykraczających poza te prezentowane podczas GWO Working at Height.

Realizacja szkoleń możliwa jest w pakiecie lub każdy z modułów osobno:

 • ART-H - Hub, Spinner & Inside Blade Rescue - Ratownictwo z haba, spinnera i wnętrza łopaty
 • ART-N - Nacelle, Tower & Basement Rescue - Ratownictwo z gondoli, wieży i piwnicy
 • SART-H - Single Rescuer: Hub, Spinner & Inside Blade Rescue - Pojedyńczy ratownik: ratownictwo z haba, spinnera i wnętrza łopaty
 • SART-N- Single Rescuer: Nacelle, Tower & Basement Rescue - Pojedyńczy ratownik: ratownictwo z gondoli, wieży i piwnicy

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z przewagą ćwiczeń praktycznych realizowanych wg scenariuszy.

Miejsce realizacji: Centrum Szkoleniowe ASSECURO w Łazach pod Warszawą lub w terenie u Klienta.

Po zaliczeniu szkolenia uczestnik otrzymuje: certyfikat w formie papierowej i karty plastikowej, a ASSECURO dokonuje zapisów o szkoleniu w profilu GWO WINDA kursanta.

Szczegółowe informacje o szkoleniach GWO dostępne są w publikacji: Katalog Szkoleń GWO lub w Kalendarzu szkoleń


Baza danych o kompetencjach techników GWO WINDA

GWO WINDA to dostępna przez Internet międzynarodowa baza danych gromadząca informacje o poziomie szkolenia każdego z uczestników szkoleń wg standardu GWO.

Każdy uczestnik szkolenia przed przystąpieniem do kursu tworzy na stronie https://winda.globalwindsafety.org/ profil i uzyskuje swój numer WINDA ID. Numer ten przekazuje nam abyśmy mogli po zakończonym szkoleniu zaktualizować profil uczestnika o moduły w jakich brał udział.

W razie problemów z rejestracją – skontaktuj się z Działem szkoleń ASSECURO:

Ważność szkoleń GWO

Certyfikaty ze szkoleń GWO ważne są 24 miesiące.

Aby utrzymać ważność szkoleń, kursant zobowiązany jest przystąpić do szkolenia okresowego z danego modułu w  terminie  maksymalnie dwóch miesięcy przed końcem aktualnych uprawnień. W sytuacji gdy szkolenie nie zostanie odnowione na czas, szkolenie zostaje przedawnione, a kursant rozpoczyna procedurę szkoleniową od początku.