Normy zharmonizowane

     
  PN-EN 353-2 Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
  PN-EN 354 Linki bezpieczeństwa
  PN-EN 355 Amortyzatory
  PN-EN 358

Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki
ustalające pozycję podczas pracy   

  PN-EN 360 Urządzenia samohamowne   
  PN-EN 361 Uprzęże zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
  PN-EN 362 Łączniki
  PN-EN 363 Systemy powstrzymywania spadania
  PN-EN 364 Metody badań  
  PN-EN 365 Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych,
napraw, znakowania i pakowania  
  PN-EN 795 Urządzenia kotwiczące
  PN-EN 813 Uprzęże biodrowe   
  PN-EN 1497 Szelki ratownicze   
  PN-EN 1891 Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości    
  PN-EN 12841 
Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę - Urządzenia regulacyjne dla lin  
     
  PN-EN 341  Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Urządzenia do opuszczania
stosowane w akcjach ratowniczych (niezharmonizowana)
  PN-EN 353-1 Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą  (niezharmonizowana)
  PN-EN 1496 Sprzęt ratowniczy - Ratownicze urządzenia podnoszące (niezharmonizowana)