Odstąpienie od umowy

Poniża informacja stanowi część Regulaminu sklepu internetowego www.assecuro.pl .
Formularz odstąpienia od umowy.

 

Wskazane w tym rozdziale prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonała zakupu w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

 1. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od zawartej umowy na odległość bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie:
  1. 14 dni od dnia odebrania towaru,
  2. 14 dni przed potwierdzoną przez Sprzedawcę datą szkolenia.
   Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni /jak wyżej/.
 2. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy podpisać i wysłać do Sprzedawcy na adres poczty e-mail: sklep@assecuro.pl. W treści Oświadczenia należy podać: dane Klienta, dane zwracanego towaru/usługi, dane rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu środków. Konsument może skorzystać z załączonego wzoru Formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1)
 3. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie prześle e-mailem potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem świadczenia jest towar o statusie „na zamówienie” tj. wykonany z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 5. TOWARY
  1. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Konsument zwróci zamówiony towar niezwłocznie na adres siedziby Sprzedawcy: ASSECURO Sp. z o.o. Al. Krakowska 184a, 05-552 Wólka Kosowska nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
  3. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni od dnia w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
  4. Wraz towarem Konsument zobowiązany jest odesłać dokumenty dołączone do towaru (deklaracje, certyfikaty, instrukcje, itp.) oraz dokument zakupu (w miarę możliwości fakturę VAT) i podpisane Oświadczenie odstąpienia od umowy.
  5. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt I ryzyko.
  6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zgodnie z obowiązującą procedurą, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwszej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem towaru.
  7. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru.
  8. Zwracany towar powinien być kompletny i nieuszkodzony oraz: 
   1. powinien posiadać wszystkie załączone do niego dokumenty,
   2. powinien posiadać komplet przymocowanych, fabrycznie nowych, oryginalnych etykiet i wszywek zarówno wewnętrznych jak i tych dołączonych do produktu,
   3. nie powinien nosić śladów użytkowania świadczących o innym wykorzystaniu niż do celów jego sprawdzenia.
  9. W ciągu 14 dni od doręczenia towaru Konsument ma prawo korzystać z towaru tylko w ramach zwykłego zarządu. Zwykły zarząd oznacza iż Konsument może przesłany towar rozpakować, sprawdzić, przymierzyć nie powodując zmiany towaru. Zmiany towaru nie będzie, jeżeli nie będą widoczne ślady jego używania i po ponownym zapakowaniu będzie nadawał się do dalszej odsprzedaży.
  10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania towaru. Za towar posiadający ślady eksploatacji Sprzedawca może naliczyć Konsumentowi kwotę stanowiącą równowartość utraty wartości.
  11. Należna kwota za zwrócony towar zostanie niezwłocznie przekazana na wskazane konto bankowe po dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
 6. USŁUGI
  1. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni przed potwierdzoną przez Sprzedawcę datą szkolenia.
  2. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wniesione opłaty na podane w Oświadczeniu konto bankowe.