O firmie

Nasza firma została założona przez Panią Hannę Tokarzewską w 1975 roku. Sprawczą przyczyną powstania firmy była potrzeba zaopatrzenia siebie i środowiska taterników jaskiniowych i alpinistów w sprzęt do wspinaczki. Później firmę współtworzył Pan Michał Tokarzewski, obecnie Dyrektor Generalny i stale poszerzające się grono współpracowników. Dzisiaj w firmie pracują już dwa pokolenia pracowników, firma zatrudnia na stałe kilkadziesiąt osób, a kolejne kilkanaście osób z firmą stale współpracuje.

 

Rozwijając od ponad 30 lat swoją ofertę firma dostarcza:

1. bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy na wysokości tj.

 • szkolenia bhp i kursy specjalistyczne dla pracowników wykonujących prace na wysokości,
 • produkuje sprzęt zabezpieczający,
 • prowadzi serwis i przeglądy okresowe,
 • wykonuje projekty wykonawcze, wykonawczo-warsztatowe i powykonawcze systemów asekuracyjnych,
 • instaluje stałe punkty zaczepowe oraz linowe i szynowe systemy zabezpieczające,
 • instaluje balustrady ochronne tymczasowe,
 • prowadzi ratownictwo przemysłowe,
 

2. systemy dostępu pracowników do miejsc wykonywania pracy na wysokości tj.

 • podesty robocze wiszące,
 • instaluje szynodrabiny dostępowe,
 

3. sprzęt do podnoszenia i mocowania ładunków tj.

 • zawiesia łańcuchowe, taśmowe i linowe,
 • wciągniki łańcuchowe i linowe z napędem ręcznym, elektrycznym i pneumatycznym,
 • podnośniki mechaniczne i hydrauliczne,
 • uchwyty specjalne do kształtowników i osprzęt do mocowania ładunków,
 

Realizując swoje działania firma stale współpracuje ze swoimi partnerami biznesowymi:

 • w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości z firmami:
 • INNOTECH-Austria, IKAR-Niemcy, CLIMBING TECHNOLOGY-Włochy, TECNOLOGIA DEPORTIVA-Hiszpania,
 • w zakresie dostępu: SKYCLIMBER-USA, CLIMBPROTEC-Niemcy
 • w zakresie sprzętu do podnoszenia i mocowania: GUNNEBO-Szwecja, KITO-Japonia, JDN-Niemcy, HUCHEZ-Francja, HAACON-Niemcy
 
Dlaczego warto z Assecuro
?

 • mamy wykształconych i kompetentnych pracowników reprezentujących różne specjalności wysokościowe;

 • działamy kompleksowo dostarczając doradztwo, szkolenia pracowników ( np. szkolenia wysokościowe w dostępie zwykłym oraz w dostępie linowym, szkolenia BHP z zakresu organizowania bezpiecznej pracy na wysokości), sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości własnej produkcji (np. szelki i linki bezpieczeństwa), kompleksowe systemy bezpieczeństwa, wykonujemy projekty i montaże systemów asekuracyjnych, przeglądy okresowe sprzętu ochronnego, naprawy i serwisy;

 • mamy dojrzałą organizację w całym zakresie działalności, co potwierdzane jest już od kilkunastu lat certyfikowanym System Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001.
  Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008  wydany jest przez  DNV GL,


 • mamy wystarczający kapitał i gwarancje ubezpieczeniowe;

 • posiadamy ubezpieczenie OC obejmujące cały zakres prowadzonej działalności; 

 • działamy we własnych obiektach, które posiadają pozwolenia na użytkowanie zgodne z naszą działalnością;

 • dajemy stałą pracę kilkudziesięciu polskim rodzinom i w Polsce płacimy wszystkie należne podatki;

 • jesteśmy firmą o dobrej reputacji.

Dlaczego nasze produkty?


 • nasze wyroby stale optymalizujemy, optymalizację rozumiemy jako umiejętne łączenie ergonomii, niskiej masy przy zachowaniu trwałości i korzystnej ceny;

 • sprzęt do pracy na wysokości produkujemy tylko z najlepszych surowców i materiałów, a jakość naszych uznanych  dostawców stale kontrolujemy;

 • mamy własne laboratorium badawcze i wypracowane procedury dzięki, którym monitorujemy cały proces naszej produkcji;

 • wszystkie nasze wyroby po wyprodukowaniu podlegają indywidualnej kontroli - co pozwala nam utrzymać stabilną jakość;

 • deklarowany przez nas w instrukcjach okres użytkowania sprzętu jest naszym zobowiązaniem, że stosując się do zapisów instrukcji sprzęt przez cały okres użytkowania będzie bezpieczny;

 • nasze wyroby są stale udoskonalane dzięki doświadczeniom własnym oraz dzięki doświadczeniu wynikającemu ze szkolenia w naszych ośrodkach ponad 2500 osób rocznie;

 • nasze wyroby posiadają certyfikaty CE,  potwierdzające zgodność wyrobów z dyrektywą 89/686/EWG oraz normami EN;

 • nasze wyroby są ubezpieczone w TU ALLIANZ.