Oferta szkoleniowa wg branż

Wybierz branżę lub tematykę szkolenia:

  1. ZAKŁADY ENERGETYCZNE
  2. FIRMY ZEWNĘTRZNE WYKONUJĄCE PRACE NA RZECZ ENERGETYKI ZAWODOWEJ
  3. ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE
  4. ELEKTROWNIE WIATROWE
  5. TELEKOMUNIKACJA, TELEFONIA KOMÓRKOWA I SZEROKOPASMOWA SIEĆ DOSTĘPU DO INTERNETU
  6. PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO-MONTAŻOWE
  7. ZARZĄDY BUDYNKÓW
  8. SŁUPY REKLAMOWE, BILLBOARDY
  9. PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-KANALIZACYJNE
  10. MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
  11. GÓRNICTWO I PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY
  12. PRZEMYSŁ HUTNICZY
  13. PRZEMYSŁ CEMENTOWO - WAPIENNICZY
  14. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
  15. PRACE TECHNIKAMI ALPINISTYCZNYMI - PTA W TZW. DOSTĘPIE LINOWYM
  16. ZASADY WYKONYWANIA BEZPIECZNEJ PRACY W POLACH MIKROFALOWYCH
  17. ZASADY WYKONYWANIA BEZPIECZNEJ PRACY W STREFACH WYBUCHOWYCH
  18. ZASADY PRZEPROWADZANIA AKCJI RATOWNICZEJ NA WYSOKOŚCI
  19. ZASADY WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SPRZĘTU PRODUKCJI ASSECURO


Zobacz: system szkoleń ASSECURO 

W celu ustalenia szczegółów szkolenia prosimy o kontakt z działem szkoleń:

tel. +48 22 757 77 41 wew. 32,

e-mail: szkolenia@assecuro.com.pl

Formularz kontaktowy

1. ZAKŁADY ENERGETYCZNE

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

elektromonter oświetlenia drogowego,
elektromonter pogotowia elektroenergetycznego,
elektromonter sieci NN i SN
elektromonter sieci wysokich napięć,
pomocnik elektromontera


   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe (np. dla elektromonterów oświetlenia drogowego)
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania i demonstrowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 4 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania i demonstrowania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 2 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny


Dla kadry dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny


Dla Społecznych Inspektorów Pracy:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe

2. FIRMY ZEWNĘTRZNE WYKONUJĄCE PRACE NA RZECZ ENERGETYKI ZAWODOWEJ

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

elektromonter oświetlenia drogowego
elektromonter sieci nN i SN
elektromonter eksploatacji sieci elektroenergetycznej
elektromonter wykonujący prace w technologii PPN  w zakresie nN i czyszczenia urządzeń w sieci SN

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie przygotowujące do pełnienia   w zakładzie energetycznym funkcji poleceniodawcy, 4 dniowe
   • szkolenie przygotowujące do pełnienia  w zakładzie energetycznym funkcji kierującego zespołem (nadzorujący),- 4 lub 3 dniowe
   • szkolenie przygotowujące do pełnienia w zakładzie energetycznym funkcji kierownika robót - 3 dniowe lub 4 dniowe - o ile jest dopuszczającym
   • szkolenie przygotowujące do pełnienia  w zakładzie energetycznym funkcji koordynującego - 4 dniowe
   • szkolenie przygotowujące do pełnienia  w zakładzie energetycznym funkcji dopuszczającego - 4  dniowe
   • szkolenie bhp  okresowe dla elektromonterów - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny

Dla kadry dozoru

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp okresowe dla pracowników dozoru - 1 dniowe

Dla właścicieli firm, dyrektorów zarządzających i kierowników projektu:

   • szkolenie bhp okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w firmie wykonującej prace na rzecz elektroenergetyki zawodowej - wstępne i okresowe, 2 dniowe

3. ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE

Dla pracowników utrzymania ruchu:

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne  i okresowe,  3 godziny
   • szkolenie bhp okresowe - 1 dniowe

Dla kadry dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe 1 dniowe

Dla Społecznych Inspektorów Pracy:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - 2 dniowe


4. ELEKTROWNIE WIATROWE

Dla pracowników utrzymania sieci:

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie II stopnia - w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie II stopnia - w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie bhp - okresowe – 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie bezpiecznego podnoszenia ładunków - wstępne, 1 dniowe

Dla Kadry Dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości
    okresowe, 2 dniowe
   • szkolenie bhp okresowe – 1 dniowe


5. TELEKOMUNIKACJA, TELEFONIA KOMÓRKOWA I SZEROKOPASMOWA SIEĆ DOSTĘPU DO INTERNETU

Dla pracowników utrzymania sieci:

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie II stopnia - w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie II stopnia – w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy w polach elektromagnetycznych - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - podstawowe i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie w zakresie bezpiecznego podnoszenia ładunków - wstępne, 1 dzień
    • szkolenie bhp - okresowe,1 dniowe

Dla Kadry Dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy w polach elektromagnetycznych - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe

6. PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Pracownicy produkcyjni:

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie wykonywania montażu siatek bezpieczeństwa - wstępne, 1 dniowe
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godzinne
   • szkolenie bhp i p.poż. okresowe z wydaniem karty GLEJT bezpieczna budowa - 1 dniowe

Dla technologów, organizatorów robót, kierowników budowy i robót budowlanych:

   • szkolenie bhp
    wstępne – instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp i p.poż okresowe z wydaniem karty GLEJT– bezpieczna budowa, 1 dniowe

Pracownicy administracyjno-biurowi:

   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp i p.poż. okresowe z wydaniem karty GLEJT - bezpieczna budowa, 1 dniowe

Kierownictwo: dyrektorzy, przedstawiciele inwestora, właściciele firm:

   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp i p.poż. okresowe z wydaniem karty GLEJT – bezpieczna budowa, 1 dniowe

Inspektorzy nadzoru, projektanci, rzeczoznawcy budowlani, pracownicy pionu inżynieryjno-technicznego:

   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp i p.poż okresowe z wydaniem karty GLEJT – bezpieczna budowa, 1 dniowe

Koordynatorzy BHP:

   • szkolenie koordynatorów BHP - wstępne, 3 dniowe

7. ZARZĄDY BUDYNKÓW

Administratorzy budynków:

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na dachach - wstępne, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na dachach - okresowe, 1 dniowe

Inspektorzy nadzoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania i nadzorowania prac na wysokości - wstępne, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie organizowania i nadzorowania prac na wysokości - okresowe, 1 dniowe

8. SŁUPY REKLAMOWE, BILLBOARDY

Dla pracowników obsługujących słupy reklamowe:

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie II stopnia - w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie II stopnia - w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie bezpiecznego podnoszenia ładunków - wstępne, 1 dniowe

Dla Kadry Dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe


9. PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-KANALIZACYJNE

Dla pracowników utrzymania sieci:

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy w zagłębieniach - wstępne, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy w zagłębieniach - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie bezpiecznego podnoszenia i opuszczania ładunków - wstępne, 1 dniowe

Dla Kadry Dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy w zagłębieniach - wstępne i okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe


10. MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Dla magazynierów:

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie bezpiecznego podnoszenia ładunków - wstępne, 1 dniowe

Dla Kadry Dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne i okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe

11. GÓRNICTWO I PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi:

szybów wentylacyjnych ,skipowych i zjazdowych
przenośników taśmowych
koparek czerpakowych i zwałowarek
wież wiertniczych i szybowych
koparek pływających, kruszarek, przesiewaczy oraz silosów
stanowisk załadunku i rozładunku surowca
krawędzi wyrobisk

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania i demonstrowania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania i demonstrowania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - okresowe, 2 dniowe
   • szkolenie bhp wstępne dla pracowników produkcyjnych i dozoru firm podwykonawczych - 1 i 2 dniowe
   • szkolenie bhp  okresowe dla pracowników produkcyjnych i dozoru firm podwykonawczych - 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie zakładowych ratowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji z wysokości oraz zagłębień - 3 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie ewakuacji w sytuacji zagrożenia z wież wiertniczych - 1 dniowe

Dla Kadry Dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne i okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe

Dla Społecznych Inspektorów Pracy:

   • szkolenie w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne,  3 dniowe

12/ PRZEMYSŁ HUTNICZY

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi:

pieców hutniczych i ciągów odlewniczych
estakad rurociągów
suwnic

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania i demonstrowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania i demonstrowania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 2 dniowe
   • szkolenie bhp wstępne dla pracowników produkcyjnych i dozoru firm podwykonawczych - 1 i 2 dniowe
   • szkolenie bhp  okresowe dla pracowników produkcyjnych i dozoru firm podwykonawczych - okresowe 1 i 2  dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny

Dla Kadry Dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe

Dla Społecznych Inspektorów Pracy:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne, 3 dniowe

13. PRZEMYSŁ CEMENTOWO - WAPIENNICZY

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi:

młynów surowca i cementu
pieca cementowego
kruszarek
przenośników taśmowych
estakad rurociągów
suwnic
stanowisk rozładunku i załadunku surowca i wyrobów gotowych

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - wstępne , 3 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania i demonstrowania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania i demonstrowania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - okresowe, 2 dniowe
   • szkolenie bhp wstępne dla pracowników produkcyjnych i dozoru firm podwykonawczych - 1 i 2 dniowe
   • szkolenie bhp  okresowe dla pracowników produkcyjnych i dozoru firm podwykonawczych - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie zakładowych ratowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji z wysokości oraz zagłębień - 3 dniowe

Dla Kadry Dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe

14. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi

linii sortowania i produkcji
zbiorników i silosów
estakad rurociągów
stanowisk rozładunku surowca i załadunku wyrobu gotowego
tankofermentorów i tanków leżakowych
stacji poboru i uzdatniania wody

   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie bhp w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości i w zagłębieniach - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej - wstępne i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne i okresowe, 1 i 2 dniowe

Dla Kadry Dozoru:

   • szkolenie bhp w zakresie organizowania bezpiecznej pracy na wysokości - wstępne i okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy tzw. przedmedycznej - wstępne  i okresowe, 3 godziny
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe

15. PRACE TECHNIKAMI ALPINISTYCZNYMI  - PTA W TZW. DOSTĘPIE LINOWYM

   • szkolenie II stopnia - w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - wstępne, 3 dniowe
   • szkolenie II stopnia - w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie III stopnia - w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - wstępne, 2 dniowe
   • szkolenie III stopnia - w zakresie wykonywania prac technikami alpinistycznymi w tzw. dostępie linowym - okresowe, 1 dniowe
   • szkolenie bhp - wstępne, instruktaż ogólny, 3 godziny
   • szkolenie bhp - okresowe, 1 dniowe

16. Zasady wykonywania bezpiecznej pracy w polach mikrofalowych

   • okresowe, 3 godziny

17. Zasady wykonywania bezpiecznej pracy w strefach wybuchowych

   • okresowe, 3 godziny

18. Zasady przeprowadzenia akcji ratowniczej na wysokości

   • wstępne, 2 dniowe

19. Zasady wykonywania przeglądów okresowych sprzętu produkcji firmy ASSECURO

   • wstępne i okresowe, 1 dniowe