Zawiesia poliestrowe
Zawiesia pasowe i zawiesia wężowe Gunnebo Lifting wykonane są w 100% z wysokowytrzymałego poliestru. 
Jest to gwarancja dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz długiej żywotności produktów.

Wszystkie zawiesia pasowe i wężowe posiadają zamocowaną na stałe etykietę zawierającą dane o dopuszczalnym obciążeniu roboczym w zależności od sposobu użycia oraz numer identyfikacyjny. Uproszczonej identyfikacji zawiesi pasowych oraz wężowych można dokonać na podstawie koloru taśmy z jakiej są wykonane (szczegóły w tabeli dopuszczalnych udżwigów).

Tabele dopuszczalnych udżwigów (t)

Oznakowane symbolem CE
Współczynnik bezpieczeństwa 7:1

Zawiesia pasowe dwupętlowe są zgodne z normą EN 1492-1
Zawiesia koliste wężowe są zgodne z normą EN 1492-2

Sprzedaż internetowa DOR: 1–10 Ton
Inne długości i dopuszczalne obciążenia są dostępne na zapytanie

Gunnebo Lifting zapewnia bezpieczeństwo!


KATALOG PRODUKTÓW

Zawiesia poliestrowe informacje ogólne


Użytkowanie
      
 1. Podczas użycia zawiesia po raz pierwszy należy przeczytać certyfikat producenta oraz instrukcje.
 2. Przed rozpoczęciem operacji zawsze dokładnie zaplanuj podnoszenie.
 3. Zawsze sprawdź, czy długość i graniczne obciążenie robocze, podane na etykiecie zawiesia są odpowiednie do zamierzonego zastosowania.
 4. Sprawdź zawiesie przed użyciem pod kątem uszkodzeń i wad. Nie używaj zużytego lub uszkodzonego zawiesia.
 5. Nie przeciążaj!
 6. Sprawdź, czy ładunek jest podnoszony pionowo nad środkiem ciężkości.
 7. W przypadku podnoszenia wieloma cięgnami używaj identycznych zawiesi, biorąc pod uwagę kąty.
 8. Nie wiąż węzłów na zawiesiach w celu ich skrócenia lub połączenia.
 9. Nigdy nie podnoś przy użyciu skręconych lub zapętlonych zawiesi.
 10. Umieść szwy i połączenia między hakiem i ładunkiem.
 11. Chroń zawiesie przed ostrymi krawędziami przy użyciu osłon lub tulei ochronnych.
 12. Unikaj gwałtownego załadunku i podnoszenia.
 13. Nie ciągnij zawiesia, z ładunkiem lub bez, po podłożu.
 14. Chroń zawiesia poliestrowe przed zasadami (np. amoniakiem i sodą kaustyczną).
 15. W razie wątpliwości co do kontaktu z chemikaliami skontaktuj się z dostawcą.
 16. Nie stosuj zawiesi poliestrowych w temperaturze powyżej 100oC.
 17. Sprawdź zawiesia po użyciu i pozbądź się ich w przypadku widocznych uszkodzeń.
 18. Nie stawaj pod zawieszonym ładunkiem lub między ładunkiem i pobliskim obiektem, aby uniknąć obrażeń na skutek jego upadku lub kołysania.
 19. Aby uniknąć obrażeń, podczas podnoszenia trzymaj dłonie i ciało z dala od zawiesia.

                                                              

Konserwacja

 1. Przechowuj osprzęt w suchym miejscu.
 2. Sprawdź, czy szwy i oznakowanie nie są uszkodzone.
 3. Osprzęt można czyścić poprzez mycie w detergentach na bazie ropy naftowej (benzyna) i płukanie w wodzie.
 4. Zawiesia wężowe z uszkodzonymi rękawami, pozwalającymi na przenikanie zanieczyszczeń, powinny być wycofane.
 5. Zawiesia wężowe z uszkodzoną przędzą na skutek uszkodzeń rękawów muszą zostać wycofane z użycia.
 6. Zawiesia wężowe muszą być regularnie sprawdzane pod kątem węzłów i nieregularności, wskazujących na uszkodzenia przędzy nośnej. W przypadku ich stwierdzenia należy je wycofać z użycia.
 7. Zawiesia pasowe: Należy je wycofać z użycia w przypadku poważnych uszkodzeń na skutek wytarcia lub zużycia (wyglądających jak gadka, twarda lub włosowata powierzchnia).
 8. Zawiesia pasowe: Na leży je wyrzucić, gdy zużycie/uszkodzenia powierzchni przekraczają 5% szerokości.
 9. Zawiesia pasowe: Należy je naprawić lub wyrzucić, gdy tuleje oczek są zużyte.
 10. Zawiesia powinny być okresowo kontrolowane pod kątem powyższych problemów. Należy przechowywać rejestr przeprowadzonych kontroli.