Klasa 10 - zawiesia łańcuchowe - informacje ogólne

Zawiesia łańcuchowe - klasa 10, system zawiesi GrabiQ

Budowa i konstrukcja
W celu sprawdzenia konstrukcji, materiału, obróbki termicznej i metody produkcji każdy rozmiar części i łańcucha jest badany pod kątem typu w wykończonych warunkach w celu zademonstrowania, że część i łańcuch posiadają wymagane właściwości mechaniczne. Szczególnie ważne są następujące procedury badawcze:

 • Badanie odkształcenia
  Do części w odpowiednim rozmiarze jest przykładana i usuwana produkcyjna siła próbna. Wymiary po obciążeniu próbnym nie powinny odbiegać od wymiarów pierwotnych w granicach tolerancji, określonej w naszej specyfikacji i międzynarodowych normach.
 • Statyczna próba rozciągania
  Dla każdej części sprawdzana jest siła niszcząca. Stwierdzona wartość powinna być co najmniej równa wartości minimalnej siły niszczącej. Wartość ta jest równa granicznemu
  obciążeniu roboczemu, pomnożonemu przez współczynnik bezpieczeństwa.
 • Próba zmęczeniowa
  Poprzez badanie zmęczeniowe w maszynach pulsacyjnych symulowane są najtrudniejsze warunki użytkowe.

Diagram wydłużenia
Łańcuch klasy 10, typ KL % min. siły niszczącej

Klasa 10 - zawiesia łańcuchowe - informacje ogólne

Testy w fazie produkcyjnej
Podczas produkcji wykonywane są ciągłe badania procesów, zgodnie z wymogami naszej specyfikacji oraz najnowszych międzynarodowych norm. Szczególnie ważne są następujące procedury badawcze:

 • Siła próbna
  Każda część i ogniwo łańcucha jest badane przed wysyłką pod kątem produkcyjnej siły próbnej. Poziom tej siły wynosi 2,5 razy graniczne obciążenie robocze, równa 62,5% minimalnej siły niszczącej.
 • Próba nieniszcząca / kontrola wizualna
  3% każdej partii produkcyjnej kutych elementów jest poddawane badaniu cząstkami magnetycznymi lub penetracyjnemu z użyciem barwnika. Kontrola wizualna obejmuje każde ogniwo łańcucha i każdy kuty element, aby wykryć wady.
 • Próba rozciągania statycznego i wydłużenia przy zerwaniu
  Podczas produkcji badane są próbki i określana jest minimalna siła niszcząca oraz całkowite wydłużenie przy zerwaniu.
 • Wyginanie
  Podczas produkcji łańcuchów i ogniw zbiorczych pobierane są próbki i sprawdzane jest ugięcie najmniejszego łuku.

Skrajne warunki temperaturowe
Temperatura użytkowania łańcucha G8+ i części G10 wpływa na graniczne obciążenie robocze w następujący sposób:

Temp. zawiesia (°C) Redukcja WLL

-40 to 200
+200 to 300
+300 to 400

Brak
10%
25

Po powrocie do normalnej temperatury zawiesie powraca do pełnej nośności w powyższym zakresie temperatur. Zawiesia łańcuchowe nie powinny być używane powyżej lub poniżej tych temperatur. Dla łańcucha klasy 10 maksymalna temperatura użytkowania wynosi 200ºC.

Obróbka powierzchni
Uwaga! Cynkowanie ogniowe lub powlekanie galwaniczne nie są dozwolone bez kontroli producenta.

Niesymetryczne warunki obciążenia
Dla nierówno obciążonych cięgien zawiesia zalecamy następującą zasadę określania dopuszczalnego obciążenia roboczego:

 • zawiesia z 2 cięgnami obliczane jak odpowiadające im zawiesie z 1 cięgnem
 • zawiesia z 3 i 4 cięgnami obliczane jak odpowiadające im zawiesie z 1 cięgnem (Jeśli jest pewne, że 2 cięgna w równy sposób przenoszą większość obciążenia, można je obliczać jak odpowiadające zawiesie z 2 cięgnami)

Niekorzystne warunki pracy
Łańcuchy i części nie mogą być używane w warunkach alkalicznych (>pH 10) lub kwaśnych.

Podczas użytkowania w niekorzystnych lub korozyjnych warunkach należy wykonywać wszechstronną i regularną kontrolę.

W wątpliwych sytuacjach należy skonsultować się z przedstawicielem Gunnebo Lifting.

Konserwacja

Okresowa i dokładna konserwacja musi być wykonywana co najmniej co 12 miesięcy lub częściej, zależnie od przepisów, rodzaju użytkowania i wcześniejszych doświadczeń.

 1. Przeciążone zawiesia łańcuchowe muszą być wycofane z eksploatacji.
 2. Łańcuch i części, włącznie ze sworzniami, które są uszkodzone, odkształcone, wydłużone, wygięte lub pęknięte, muszą zostać wymienione. Starannie zeszlifować małe, ostre nacięcia lub zadziory.
  Można wykonać dodatkowe badanie przy użyciu cząstek magnetycznych i/lub obciążenie próbne maksymalnie 2x granicznym obciążeniem roboczym.
 3. Sprawdzić działanie zatrzasków, wyzwalaczy i sworzni/ tulei ustalających, w razie konieczności wymienić. Zawsze stosować oryginalne części zamienne Gunnebo Lifting.
 4. Maksymalny prześwit między hakiem i zatrzaskiem. Uwaga: W przypadku haka Griplatch należy zmierzyć różnicę między wymiarem A przy nieobciążonej sprężynie i tym samym wymiarem, gdy zatrzask jest dociśnięty do haka. Odstęp B nie jest używany.

  Klasa 10 - zawiesia łańcuchowe - informacje ogólne
  Rozmiar Max. A (mm). Max. B (mm).
  6 2,2 3,5
  7/8 2,7 4,5
  10 3 6
  13 3,3 7
  16 4 9
  20 5.5 1


 5. Zużycie łańcucha i części w żadnym miejscu nie powinno przekraczać 10% wymiaru wyjściowego, określone jako zmniejszenie średniej średnicy, mierzonej w dwóch kierunkach.

Metody łączenia
Zawiesie łańcuchowe jest zwykle mocowane do ładunku i do żurawia przy pomocy kształtek końcowych, takich jak haki, łącza, itp. Łańcuch nie powinien być skręcony ani zawęźlony. Punkt podnoszenia powinien znajdować się na dole kształtki końcowej, nie na czubku lub zaklinowany w otworze. Kształtka końcowa powinna mieć swobodę pochylania się w dowolnym kierunku.
Łańcuch może być poprowadzony pod lub przez ładunek w celu utworzenia pętli zaciskowej lub koszowej. Łańcuch powinien układać się pod naturalnym kątem, nie należy go zaciskać poprzez użycie narzędzi.

 Przy stosowaniu pętli zaciskowej graniczne obciążenie robocze zawiesia łańcuchowego powinno zostać zmniejszone o 20%
(chyba że używany jest hak LK)

 

 

 

 

Stosować ochronę krawędzi, aby zapobiec uszkodzeniom osprzętu do podnoszenia przez ostre brzegi. Należy kierować się zasadą, że promień krawędzi jest dwukrotnie większy od średnicy łańcucha. Podczas podnoszenia z łańcuchem bezpośrednio w otworach zalecamy, aby średnica otworu była trzykrotnie większa od skoku łańcucha. Jeśli średnica ta jest mniejsza, graniczne obciążenie robocze należy zmniejszyć o 50%.

 

Pętla gniazda wyjściowego powinna mieć kąt wewnętrzny maksymalnie 30º. Zasada: Wymiar poprzeczny ładunku powinien wynosić maksymalnie 0,3x długość pętli (LL)

 

 

 

 


Definicja:
Gniazdo wyjściowe jest gniazdem skracającym górnego elementu, bezpośrednio nad strzemieniem, do którego przymocowany jest łańcuch.

 

 

 

WLL w tonach, klasa 10 GrabiQ
1 -cięgno 2-cięgna 3- i 4-cięgna Obwiązanie
Łańcuch           13 0-45° 13 45-60° 13 0-45° 13 45-60° 13 0-45° 13 45-60°
D   a 0-90° a 90-120° a 0-90° a 90-120° a 0-90° a 90-120°
6 1.5 2.12 1.5 3.15 2.24 1.6 1.2
8 2.5 3.5 2.5 5.2 3.7 2.7 2
10        4.0        5.6 4 8.4 6 4.4 3.2
13 6.7 9.5 6.7 14.0 10 7.4 5.3
16 10 14 10 21.0 15 11 8
20 16 22.4 16 33.6 24 17.6 12.8


Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Graniczne obciążenia robocze są oparte na równo obciążonych i rozłożonych odnogach zawiesia.