Nowości

CE2052L F3 ABW-LL taśmy elastyczne + 2xAJ592
brutto: 387,45 zł
(netto: 315,00 zł)

Wyprzedaż

IPTK do belek 75-190mm 2t
brutto: 558,63 zł
(netto: 454,17 zł)

08-09.09.2014, Łazy pod Warszawą: Szkolenie wstępne z zakresu zasad wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości w dostępie zwykłym

 

 

Typ szkolenia:Zasady bezpiecznej pracy na wysokości – wstępne szkolenie BHP

Miejsce szkolenia: Poligon szkoleniowy ASSECURO w Łazach pod Warszawą

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Przeznaczone dla pracowników różnych sektorów gospodarki narodowej (energetyki, elektroenergetyki, telekomunikacji, telefonii komórkowej, budownictwa, gospodarki wodno - kanalizacyjnej, magazynów wysokiego składowania itp.) stosujących sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, oraz technikę pracy w tzw. podparciu.

Szkolenie ma charakter instruktażu stanowiskowego dotyczącego ochrony przed upadkiem z wysokości w warunkach kiedy pracownik porusza się po konstrukcji przy pomocy własnych rąk i nóg i nie wykonuje pracy w zawieszeniu na linie.
Instruktaż stanowiskowy realizowany jest zgodnie z wymogami obowiązującego prawa pracy jako szkolenie wstępne i okresowe.

Szkolenie obejmuje:

moduł podstawowy (opłata wg cennik):
zazasady wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości (teoria i praktyka)

moduły dodatkowe (opłata wg cennik):
- zasady bezpiecznej pracy w polu mikrofalowym (teoria)
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (teoria i praktyka)

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Osoby, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności (wzory zaświadczeń).
Zaświadczenia są wysyłane do Zamawiającego po uregulowaniu należności za szkolenie.

Zdobyte umiejętności:
Teoretyczna i praktyczna wiedza dotycząca sprzętu i technologii bezpiecznej pracy na wysokości oraz ewakuacji z wysokości.

Warunki uczestnictwa:

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości
ubezpieczenie
przestrzeganie Regulaminu Szkolenia

 

Cennik szkoleń
Regulamin szkoleń
Programy